هیچ شده چیزی از وجودت یهو کنده بشه؟!

نمی دونم چی فقط می‏دونم یه چیزی کنده شده از وجودم. نه که سر جای خودش نباشه‏ها نه. کنده شده یعنی نیستش دیگه!

گاهی میشه که تو خودت رو به یه چیزایی وصل می‏دونی. یه جور وصل نیازمندانه. البته این قسمت نیازمندانه‏اش توی ناخودآگاهت هست. این وصل‏ها واسه اینه که تو فکرکنی که تنها نیستی!

و دریغ که تنها بودن تو یه قانون انکار ناپذیرهست. تو با وجود همهء این وصل‏ها که بعضی‏هاش هست و بعضی‏هاش رو خودت جور می‏کنی تنها هستی ولی تنها بودن رو وقتی باور می‏کنی که اون کنده شدن اتفاق می‏افته!!!

و تنهایی عمق خودش رو در وجودت به وضوح هر چه تمامتر نشون می‏ده و ته دلت قد اون چیزی که کنده شده، خالیه خلی میشه.

 

با توام...

فکر می‏کردم با تو بودن یعنی داشتن یه تنهایی دو نفره. تا اینکه چیزی کنده شد از وجودم و فهمیدم که همهء تنهایی‏ها یک نفره است و هیچ صیغه و خطبه‏ای نه تنها، تنهایی من رو ازم نمی‏گیره یا حتی با کسی قسمتش هم نمی‏کنه و همهء تنهایی‏ام درست مال خودمه بلکه با تو بودن یعنی یه من با دو تنهایی یا گاهی حتی یه من با چند تا تنهایی!...