بچه ها شوخی شوخی به قورباغه ها

                                                           سنگ می زنند

                                                                              و

                                             قورباغه ها جدی جدی

                                                                        می ميرند!!!...

                                                                                                اريش فريد

............................................

راستی.۱.ميدونم ننوشتنم طولانی شد گير ندين چون می دونم می دونيد اينقدر دلم از روزای اخير پره که اگر می نوشتم...!؟

راستی.۲. می دونی چيه؟ اون طرفی ها ميگن تو گناهکاری؛ آدم خوبی نيستی!؟ اين طرفی ها هم ميگن تو خطاکاری؛آدم خوبی نيستی!؟ و من اين بين اما قاه قاه ميخندم و غرق لذتم که هنوز اينقدر با آنها فرق دارم و هنوز اينقدر شبيهشان نشده ام...و خلاصه بگم اينقدر ديوانه هستم که بدانند آدم خوبی نيستم اما کاش می دانستند که آدم بدی هم نيستم!کاش می دانستند که آدم نيستم!ديوانه ام و ديوانگی خوبی و بدی ندارد بلکه مجموعه ايست از خوبی ها و بدی ها که در کنار هم بودنشان می شود دليل رفتن چون خوبها می ايستند و بدها هم می ايستند و خدا سکون را دوست ندارد!

او فرشتگان را آفريدبرای سکون و فرشته ای که رفت شد شيطان!؟ و اما انسان را آفريد برای رفتن و انسانی که بماند آدم است و آدم...!

راستی.۳. از دست همهء هموطنای خوبم عصبانيم! و نميشه اينو انکار کنم

آخه ايرانی بودن چيزيه که بشه فراموشش کرد؟؟؟! اگه نميشه پس چرا فراموش کردين؟پس... بی خيال اينبارم بی خيال

راستی .۴.سفربه خونه خوب بود آخه برای اولين بار ؟آتيشی سوزوندم که بابا! باهاش موافق بود! اگه بدونی چه حس خوبی داشت!

راستی.۵. من خود خودم هستم...